top of page
iStock-1088884700.jpg

ÖMER GÜRTEKİN HUKUK BÜROSU

Hoşgeldiniz

ÖMER GÜRTEKİN Hukuk Bürosu olarak bugün geniş bir çevrede ve birçok alanda hukuk hizmeti veren ofis; en verimli, en çabuk ve en doğru şekilde çözüme ulaşmak amacıyla uzmanlaştığı birçok alanda müvekkillerinin kişisel ve ticari amaçları ve dahi her nevi şahsi önceliklerini esas alarak gizlilik içinde müvekkillerinin taleplerine uygun çözümler üretmektedir.

Bunun yanı sıra ÖMER GÜRTEKİN Hukuk Bürosu, vermiş olduğu önleyici hukuk hizmeti ile daha henüz hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkmamışken dahi müvekkillerinin çıkarlarını koruyan, zamanın ruhunu yakalamış dinamik bir ekibe sahip, agresif ancak etik avukatlık hizmetini benimsemiş bir hukuk bürosudur.

Faaliyet Alanlarımız

İş Hukuku

İş hukukunda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, genel hafta tatili alacakları, resmi bayram tatili ücreti, ayrımcılık tazminatı, işe iade davaları, hizmet tespiti davaları, eksik ödenen veya hiç ödenmeyen işçi alacakları, iş kazaları, yıllık izin ücretleri, işçi ve işverenin haklarını koruyucu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve işçi-işveren ilişkisinden doğan her türlü hukuki iş ve davalarda temsil ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

1.jpg
aiel.jpg

Aile Hukuku

Aile hukukunda boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları, mal paylaşımı davaları, velayetin değiştirilmesi/kaldırılması davaları, nafaka davaları ve iddet müddetinin kaldırılması gibi aile hukuku konularına giren alanlarda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sağlamaktayız.

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

Miras Hukuku

Veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, mirasın reddi, miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

miras.jpg
icra.jpg

İcra & İflas Hukuku

Alacak tahsili, haciz, satış ve alacak takibi ve bu konulardaki davaların açılması ve takibi konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul avukatı olarak verdiğimiz hizmetler, tapu iptali ve tescil davaları dahil gayrimenkul üzerindeki hukuka aykırı, usulsüz olan tüm sorunların çözümünü kapsamaktadır.

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

gasy.png
ves.png

Vesayet Hukuku

Vesayet hukuku kapsamında, vasi tayini talep edilmesi, vesayet altında kişinin haklarının korunması, defter tutulması, gerekli izinlerin alınması, vesayetin sona ermesi, erdirilmesi ve benzeri konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

Ticaret Hukuku

Ticaret HukukuHukuki ve ticari sözleşmelerin akdedilmesi-yorumlanması, sözleşmeden dönme, sözleşmenin feshi ve sözleşmeler hukukunu ilgilendiren diğer hususlarda, ayrıca kıymetli evrak hukuku gibi her türlü hukuki ve cezai konuda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

ticaret.jpg
idare.jpg

İdare Hukuku

İdare Hukukunda uzman kadromuzla devlet veya idari kurumlar ile kişi ve şirketler arasında oluşan ihtilaflara yönelik, idare hukuku avukatı hizmeti vermekteyiz. Özellikle idari cezalar, idari işlemin iptali ve idarenin verdiği zararlar neticesinde oluşan hak taleplerine ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmetleri vermekteyiz.

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

Kira Hukuku

Kira sözleşmelerinin hazırlanması, yorumlanması, feshi, tahliye ve ecri misil davaları, uyarlama ve kira bedelinin tespiti gibi kira hukukunu ilgilendiren tüm konularla avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

kira.jpg

Ücretsiz İletişim Formu

bottom of page